Wniosek o udostępnienie informacji publicznej od p. Marka Wierzbowskiego