Wniosek o udostępnienie informacji publicznej od p. Włodzimierza Porębskiego