WSPINKA otrzymała 1.200 zł od Włodzimierza Porębskiego w ramach zawartej ugody sądowej