Oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 1 kwietnia 2016 r.