Oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31 marca 2014 r.