Zapytanie ofertowe nr 03/ZP/06/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.