zapytanie ofertowe

Wybór oferty w konkursie ofert nr 03/ZP/06/2012

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/ZP/06/2012 z dnia 28.06.2012r. dotyczące dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł, wpłynęła 1 oferta złożona przez:

FHU "JARYS" Jan Sojka, ul. Zdrojowa 29F, 33-300 Nowy Sącz

Zapytanie ofertowe nr 03/ZP/06/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.

Dotyczy:

Dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł w ramach realizowanego zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2012, współfinansowanego na zasadzie wsparcia przez Województwo Małopolskie.

Wybór oferty w konkursie ofert nr 02/ZP/03/2012

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/ZP/03/2012 z dnia 15.03.2012r. dotyczące dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł, wpłynęła 1 oferta złożona przez:

FHU "JARYS" Jan Sojka, ul. Zdrojowa 29F, 33-300 Nowy Sącz

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02/ZP/03/2012 z dnia 15 marca 2012r.

Zapytanie ofertowe nr 02/ZP/03/2012 z dnia 15 marca 2012r.

Dotyczy:

Dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł w ramach realizowanego zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2012, współfinansowanego na zasadzie wsparcia przez Województwo Dolnośląskie.