Fiala

Łysa zwana przez wspinaczy Fialą

WSPINKA nawiązała współpracę z KW Kraków

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od zarządu Klubu Wysokogórskiego Kraków list intencyjny w sprawie propozycji współpracy przy rewitalizacji rej

Odpowiedź na list intencyjny od KW Kraków

Odpowiedź zarządu Fundacji WSPINKA w sprawie propozycji współpracy z Klubem Wysokogórskim Kraków przy rewitalizacji Wzgórza 502 oraz Fiali.

List intencyjny od KW Kraków

Pismo z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie propozycji nawiązania współpracy przy rewitalizacji rejonów wspinaczkowych w Jerzmanowicach. Obszarem działań mają być skały Grodzisko (Wzgórze 502) oraz Łysa (Fiala).

Wzgórze 502 i Fiala - działania dostępowe

Wzgórze 502 i Fiala - działania dostępowe

W grudniu zeszłego roku WSPINKA podjęła pierwsze kroki, mające na celu rozwiązanie problemu swobodnego i bezproblemowego dostępu wspinaczy do dróg wspinaczkowych na skałach Fiala i Wzgórze 502. Mateusz Paradowski spotkał się z Panem Łukaszem Glińskim - Zastępcą Wójta Jerzmanowic-Przegini.