informacja publiczna

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Dokumenty uzyskane w ramach programu "obywatelska WSPINKA"

Rozpoczęliśmy publikowanie dokumentów jakie otrzymaliśmy od różnych instytucji i podmiotów w ramach złożonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji  -  Mam to w BIPie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji - Mam to w BIPie!

Fundacja WSPINKA otrzymała prośbę o wzięcie udziału w akcji współorganizowanej przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka.

Mam to w BIPie!

Mam to w BIPie!

Celem akcji jest monitoring i rzecznictwo udostępniania w Biuletynach Informacji Publicznej dokumentów w formatach dostępnych także dla osób niewidzących.

Sprawozdanie za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" za rok 2014.

obywatelska WSPINKA

Program "obywatelska WSPINKA" ma na celu realizowanie projektów społecznych dotyczących:

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 zł.
2. Fundacja nie posiada nieruchomości.

Wprowadzenie

Fundacja Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA jest Organizacją Pożytku Publicznego, która zajmuje się promowaniem, rozwijaniem i wspieraniem wspinaczki jako sportu oraz obszaru kultury fizycznej.

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Fundacji WSPINKA. Zasady, podstawy prawne, wzory pism, kontakt.
A. Podstawa prawna:

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA.

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" za rok 2013.

Sprawozdanie za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" za rok 2012.

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" za rok 2011.

Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka" za rok 2010.