interpretacja

Interpretacja GUNB w sprawie tablic i urządzeń reklamowych

W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.