KW Warszawa

Wnioski do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wnioski i uwagi do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, złożone w dniu 16 grudnia 2015r. przez Fundację WSPINKA.

W ścianie Zamarłej Turnii (foto arch. T. Sokołowski)

Uwagi i wnioski do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

W dniu dzisiejszym WSPINKA reprezentowana przez Mateusza Paradowskiego złożyła uwagi do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przesłane pismo oraz inne dokumenty źródłowe można znaleźć w naszym bip-e.

Zamarła Turnia - 2005 | foto arch. M. Paradowski

WSPINKA popiera "tatrzańskie" postulaty KW Warszawa

Zarząd Fundacji WSPINKA przesłał poparcie przedstawicielom KW Warszawa, dotyczące postulatów jakie mają zostać przedstawione w dniu jutrzejszym, na spotkaniu z udziałem dyrektora Tatrzańskie