pozwolenie

Decyzja Starosty Krakowskiego - sprzeciw w sprawie tablic w Dolinie Będkowskiej

Decyzja nr AB.III-W.6743.1174.2014 - sprzeciw w sprawie umieszczenia tablic reklamowych, ze względu na fakt iż inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.