Rada Fundacji

Uchwała Rady Fundacji nr 24

UCHWAŁA nr 24
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2016.

Uchwała Rady Fundacji nr 23

UCHWAŁA nr 23
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 22

UCHWAŁA nr 22
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2015.

Uchwała Rady Fundacji nr 21

UCHWAŁA nr 21
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ANULOWANIA UCHWAŁY nr 20
ORAZ ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 20

UCHWAŁA nr 20
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Rada Fundacji WSPINKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie Fundacji WSPINKA:

Uchwała Rady Fundacji nr 19

UCHWAŁA nr 19
Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2014.

 

Uchwała Rady Fundacji nr 18

UCHWAŁA nr 18
Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA UPROSZCZONYCH ZASAD
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA JEDNOSTEK MIKRO

 

Uchwała Rady Fundacji nr 17

UCHWAŁA nr 17
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 16

UCHWAŁA nr 16
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 15

 UCHWAŁA nr 15
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 14

UCHWAŁA nr 14
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 13

UCHWAŁA nr 13
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2012.

 

Informacje organizacyjne

W czasie ostatnich kilku miesięcy miało miejsce kilka zmian w Fundacji WSPINKA. Poniżej przedstawiam je w chronologicznej kolejności.

Uchwała Rady Fundacji nr 12

UCHWAŁA nr 12
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 10

UCHWAŁA nr 10

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

i złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji WSPINKA

Uchwała Rady Fundacji nr 9

UCHWAŁA nr 9

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

ZA ROK 2011.

 

Uchwała Rady Fundacji nr 8

UCHWAŁA nr 8

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Rady Fundacji nr 7

UCHWAŁA nr 7

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA FUNDACJI WSPINKA

DO STOWARZYSZENIA OPENSTREETMAP POLSKA

 

Uchwała Rady Fundacji nr 6

UCHWAŁA nr 6

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ANULOWANIA POSTANOWIEŃ

UCHWAŁY NR 5 Z DNIA 19 LISTOPADA 2011R.

 

 

Uchwała Rady Fundacji nr 5

UCHWAŁA nr 5

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała nr 2 Rady Fundacji WSPINKA

19 marca na zebraniu w Krakowie Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zarząd Fundacji.

Uchwała Rady Fundacji nr 1

Dnia 23 października 2009r. w Nowym Sączu na zebraniu Rady Fundacji w którym udział wzięli wszyscy członkowie Rady, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1

Rady Fundacji WSPINKA

 

Rada Fundacji

Rada Fundacji jest organem nadzorczym, który pełni funkcje związane z kontrolą wewnętrzną i nadzorem.