redakcja

Dla mediów

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami - Mateusz Paradowski

KONTAKT

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Redakcja BIP

Publikacją, edycją i aktualizacją dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA zajmują się następujące osoby: