reklama

Decyzja Starosty Krakowskiego - sprzeciw w sprawie tablic w Dolinie Będkowskiej

Decyzja nr AB.III-W.6743.1174.2014 - sprzeciw w sprawie umieszczenia tablic reklamowych, ze względu na fakt iż inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Interpretacja GUNB w sprawie tablic i urządzeń reklamowych

W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.