statut

Uchwała Rady Fundacji nr 24

UCHWAŁA nr 24
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2016.

Uchwała Rady Fundacji nr 23

UCHWAŁA nr 23
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 21

UCHWAŁA nr 21
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ANULOWANIA UCHWAŁY nr 20
ORAZ ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 20

UCHWAŁA nr 20
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Rada Fundacji WSPINKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie Fundacji WSPINKA:

Informacje organizacyjne

W czasie ostatnich kilku miesięcy miało miejsce kilka zmian w Fundacji WSPINKA. Poniżej przedstawiam je w chronologicznej kolejności.

Statut fundacji

 
Statut Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „WSPINKA”
tekst jednolity z dnia 14 października 2015r.
 
 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1