tablice informacyjne

Tablica przy Skale Zachwytu została naprawiona

Tablica przy Skale Zachwytu została naprawiona

W dniu wczorajszym została na nowo zamontowana tablica informacyjna ze skałoplanem Skały Zachwytu w Sułoszowej.

Wojewoda Małopolski - decyzja uchylająca decyzję Starosty Krakowskiego

Decyzja nr WI.-I.7840.7.155.2014.GU uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i orzekająca o umorzeniu postępowania w sprawie wniesienia sprzeciwu przez organ I instancji.

Decyzja Starosty Krakowskiego - sprzeciw w sprawie tablic w Dolinie Będkowskiej

Decyzja nr AB.III-W.6743.1174.2014 - sprzeciw w sprawie umieszczenia tablic reklamowych, ze względu na fakt iż inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Interpretacja GUNB w sprawie tablic i urządzeń reklamowych

W sprawie tablic i urządzeń reklamowych jako obiektów budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

GUNB - odpowiedź w sprawie tablic informacyjnych

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Dep. Prawno-organizacyjny - odpowiedź na e-mail w sprawie wydania interpretacji dotyczącej tablic informacyjnych