Zarząd Fundacji

Uchwała Zarządu nr 18

UCHWAŁA nr 18
Zarządu Fundacji WSPINKA
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2016 r. oraz przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog

Uchwała Zarządu nr 17

UCHWAŁA nr 17
Zarządu Fundacji WSPINKA
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2015 r.

Uchwała Zarządu nr 16

UCHWAŁA nr 16
Zarządu Fundacji WSPINKA
w sprawie zmiany treści
ZASAD I POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Zarządu nr 15

UCHWAŁA nr 15
Zarządu Fundacji WSPINKA

 

§ 1.

Uchwała Zarządu nr 14

UCHWAŁA nr 14
Zarządu Fundacji WSPINKA

W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2014r.

 

Uchwała Zarządu nr 13

UCHWAŁA nr 13
Zarządu Fundacji WSPINKA

Uchwała Zarządu nr 12

 UCHWAŁA nr 12
Zarządu Fundacji WSPINKA
 
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2013r.
 

Uchwała Zarządu nr 11

 UCHWAŁA nr 11
Zarządu Fundacji WSPINKA
 

Uchwała Zarządu nr 10

 UCHWAŁA nr 10
Zarządu Fundacji WSPINKA
 
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2012r.
 

Uchwała Zarządu nr 9

UCHWAŁA nr 9

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej

Uchwała Zarządu nr 8

UCHWAŁA nr 8

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2011r.

 

Uchwała Zarządu nr 7

UCHWAŁA nr 7

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Uchwała Zarządu nr 6

UCHWAŁA nr 6

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

Uchwała Zarządu nr 5

UCHWAŁA nr 5

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZASAD I POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

opracowanych na podstawie:

Sprawozdanie za rok 2009

Wypełniając obowiązek ustawowy jak też działając zgodnie z zasadą przejrzystości Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2009.

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym i odpowiada za jej codzienne działanie. Członkowie Zarządu odpowidają także za publiczny wizerunek Fundacji i reprezentują ją w rozmaitych mediach, urzędach i instytucjach.

Uchwała Zarządu nr 1

Pierwsza Uchwała Zarządu obligująca członków zarządu do nieodpłatnej pracy na rzecz Fundacji przez okres dwóch lat od daty rejestracji w KRS.