Uchwała

Uchwała Zarządu nr 18

UCHWAŁA nr 18
Zarządu Fundacji WSPINKA
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2016 r. oraz przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog

Uchwała Zarządu nr 17

UCHWAŁA nr 17
Zarządu Fundacji WSPINKA
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2015 r.

Uchwała Rady Fundacji nr 24

UCHWAŁA nr 24
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2016.

Uchwała Rady Fundacji nr 23

UCHWAŁA nr 23
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 22

UCHWAŁA nr 22
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2015.

Uchwała Rady Fundacji nr 21

UCHWAŁA nr 21
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ANULOWANIA UCHWAŁY nr 20
ORAZ ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 20

UCHWAŁA nr 20
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Rada Fundacji WSPINKA postanawia wprowadzić następujące zmiany w statucie Fundacji WSPINKA:

Wnioski do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego

Wnioski i uwagi do projektu planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego, złożone w dniu 16 grudnia 2015r. przez Fundację WSPINKA.

Uchwała Zarządu nr 16

UCHWAŁA nr 16
Zarządu Fundacji WSPINKA
w sprawie zmiany treści
ZASAD I POLITYKI RACHUNKOWOŚCI
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Zarządu nr 15

UCHWAŁA nr 15
Zarządu Fundacji WSPINKA

 

§ 1.

Uchwała Zarządu nr 14

UCHWAŁA nr 14
Zarządu Fundacji WSPINKA

W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2014r.

 

Uchwała Zarządu nr 13

UCHWAŁA nr 13
Zarządu Fundacji WSPINKA

Uchwała Rady Fundacji nr 19

UCHWAŁA nr 19
Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2014.

 

Uchwała Rady Fundacji nr 18

UCHWAŁA nr 18
Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA UPROSZCZONYCH ZASAD
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA JEDNOSTEK MIKRO

 

Uchwała Rady Fundacji nr 17

UCHWAŁA nr 17
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 16

UCHWAŁA nr 16
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 15

 UCHWAŁA nr 15
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Rady Fundacji nr 14

UCHWAŁA nr 14
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Zarządu nr 12

 UCHWAŁA nr 12
Zarządu Fundacji WSPINKA
 
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2013r.
 

Uchwała Rady Fundacji nr 13

UCHWAŁA nr 13
Rady Fundacji WSPINKA

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
ZA ROK 2012.

 

Uchwała Zarządu nr 11

 UCHWAŁA nr 11
Zarządu Fundacji WSPINKA
 

Uchwała Rady Fundacji nr 12

UCHWAŁA nr 12
Rady Fundacji WSPINKA
 
W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU
Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”
 
 

Uchwała Zarządu nr 10

 UCHWAŁA nr 10
Zarządu Fundacji WSPINKA
 
W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2012r.
 

Uchwała Rady Fundacji nr 10

UCHWAŁA nr 10

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

i złożenia wniosku o wykreślenie Fundacji WSPINKA

Uchwała Rady Fundacji nr 9

UCHWAŁA nr 9

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

ZA ROK 2011.

 

Uchwała Zarządu nr 9

UCHWAŁA nr 9

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej

Uchwała Rady Fundacji nr 8

UCHWAŁA nr 8

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Rady Fundacji nr 7

UCHWAŁA nr 7

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA FUNDACJI WSPINKA

DO STOWARZYSZENIA OPENSTREETMAP POLSKA

 

Uchwała Rady Fundacji nr 6

UCHWAŁA nr 6

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ANULOWANIA POSTANOWIEŃ

UCHWAŁY NR 5 Z DNIA 19 LISTOPADA 2011R.

 

 

Uchwała Zarządu nr 8

UCHWAŁA nr 8

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie przeznaczenia kwoty odpisu 1% od podatku dochodowego otrzymanej w 2011r.

 

Uchwała Rady Fundacji nr 5

UCHWAŁA nr 5

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Zarządu nr 7

UCHWAŁA nr 7

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W sprawie powołania Komisji Konkursowej

 

Uchwała Zarządu nr 6

UCHWAŁA nr 6

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

Uchwała Rady Fundacji nr 4

Uchwała Rady Fundacji w sprawie zmiany treści statutu Fundacji WSPINKA.

UCHWAŁA nr 4

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZMIANY TREŚCI STATUTU

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

Uchwała Rady Fundacji nr 3

UCHWAŁA nr 3

Rady Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

Uchwała Zarządu nr 5

UCHWAŁA nr 5

Zarządu Fundacji WSPINKA

 

W SPRAWIE ZASAD I POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki „Wspinka”

 

opracowanych na podstawie:

Uchwała Rady Fundacji nr 2

Dnia 19 marca 2010r. w Krakowie na zebraniu Rady Fundacji w którym udział wzięli wszyscy członkowie Rady, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 2

Rady Fundacji WSPINKA

 

Uchwała nr 2 Rady Fundacji WSPINKA

19 marca na zebraniu w Krakowie Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe przedstawione przez Zarząd Fundacji.

Uchwała Rady Fundacji nr 1

Dnia 23 października 2009r. w Nowym Sączu na zebraniu Rady Fundacji w którym udział wzięli wszyscy członkowie Rady, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1

Rady Fundacji WSPINKA

 

Uchwała Zarządu nr 3

 

Dnia 17 czerwca 2009r. w Nowym Sączu na zebraniu Zarządu Fundacji, w którym udział wzięli Mateusz Paradowski - Prezes Zarządu i Jan Paradowski – Wiceprezes Zarządu, jednogłośnie podjęto uchwałę o następującej treści:

 

Uchwała Zarządu nr 1

Pierwsza Uchwała Zarządu obligująca członków zarządu do nieodpłatnej pracy na rzecz Fundacji przez okres dwóch lat od daty rejestracji w KRS.