17 maj 2011r. - Przetarg o wartości zamówienia poniżej 14.000 EURO