przetarg

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02/ZP/03/2012 z dnia 15 marca 2012r.

Wybór oferty w konkursie ofert nr 01/ZP/02/2012

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/ZP/02/2012 z dnia 22.02.2012r. dotyczące dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł, wpłynęła 1 oferta złożona przez:

FHU "JARYS" Jan Sojka, ul. Zdrojowa 29F, 33-300 Nowy Sącz

Zapytanie ofertowe nr 01/ZP/02/2012 z dnia 22 lutego 2012r.

Dotyczy:

Dostawy kotwi skalnych, zamocowań chemicznych oraz wierteł w ramach realizowanego zadania publicznego z zakresu turystyki w roku 2012, współfinansowanego na zasadzie wsparcia przez Gminę Wielka Wieś.

Przetarg rozstrzygnięty

Przetarg z dnia 14 października 2011r. został rozstrzygnięty.

21 październik 2011r. - Wyniki przetargu z dnia 14 października 2011r.

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyła jedna firma na kwotę: 2.004,04. Tym samym przetarg został pomyślnie zakończony.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym.

Fundacja WSPINKA ogłasza zamówienie na dostawę towaru w formie przetargu nieograniczonego ofertowego.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym.

Fundacja WSPINKA ogłasza zamówienie na dostawę towaru w formie przetargu nieograniczonego ofertowego.

Przetarg rozstrzygnięty.

Przetarg nieograniczony z dnia 17 maja 2011r. został rozstrzygnięty.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym.

Fundacja WSPINKA ogłasza zamówienie na dostawę towaru w formie przetargu nieograniczonego ofertowego.

17 maj 2011r. - Przetarg o wartości zamówienia poniżej 14.000 EURO

Fundacja WSPINKA ogłasza pisemny przetarg na wykonanie zadania pn.:  „Dostawa kotwi skalnych oraz zamocowań chemicznych”  w ramach realizowanego zadania publicznego „Jura markowym produktem turystyki aktywnej i specjalistycznej” współfinansowanego ze środków publicznych na zasadzie wsparcia przez