Zapytanie ofertowe nr 01/ZP/02/2012 z dnia 22 lutego 2012r.